Čarodějnická stezka 2021

mapa
pravidla

V pátek 30. dubna očekáváme nad Troubkami přelet čarodějnic, které se vydaly na tradiční slet na Petrovy kameny.

Toto jejich shromáždění se koná vždy přesně o půlnoci z 30. dubna na 1. května a této noci se také říká …………. (rozluštění v tajence na stezce).

Na setkání se čarodějnice často mění v různá zvířata, například netopýra, černou kočku nebo pavouka. Varujeme proto všechny před zvýšeným výskytem těchto zvířat v obci.


Kdo se nebojí, ten se může vydat po stopách čarodějnic. Tímto zveme všechny odvážlivce na

Čarodějnickou stezku

plnou her a úkolů

Na čarodějnické stezce vás čeká 10 stanovišť s hádankami nebo úkoly. Ta budou zpřístupněna od 1. května 10:00 hod. do 2. května 18:00 hod., začátek stezky u mateřské školy.

V cíli bude na děti čekat malé překvapení.
Děti, které vhodí lístek s vyluštěnou tajenkou na konci stezky do kotle, odměníme drobnou odměnou na další nejbližší akci.
S SEBOU: papír a tužku.
UPOZORNĚNÍ: prosím vás, abyste úkoly nestrhávali a neničili. Dále prosíme o dodržování hygienických opatření, v případě setkání více účastníků na jednom místě o dodržování rozestupů.

Hodně zábavy a málo strachu
přejí
SPŠáci


Pravidla

čarodějnické stezky

Hra je určená pro děti 2-10 let, ale vítáni jsou všichni. Malé děti budou potřebovat pomoc od rodičů.
Trasa stezky vede křížem krážem Troubkami. Podrobnou mapu můžete stáhnout na našich stránkách.
Na čarodějnické stezce vás čeká 10 stanovišť, která budou zpřístupněna od 1. května 10.00 hod. do 2. května 18.00 hod.
Na stanovišti 1-9 najdete cedulku se jménem čarodějnice/čaroděje s číslem a se symbolem. Číslo před symbolem udává pozici písmena ve jméně čarodějnice, které budeme potřebovat pro vyluštění tajenky. Toto písmeno a symbol si zapište na papír.
Př. Agáta 3♥ – hledané písmeno je á, zapíšu si „á“ a srdíčko.
Na posledním, desátém stanovišti, najdete šifru ze symbolů. Ke každému symbolu přiřadíte zjištěné písmeno a tím vyluštíte tajenku. Podepsaný papír s vyluštěnou tajenkou, prosím, hoďte do čarodějnického kotle na stanovišti.
V cíli bude na děti čekat malé překvapení.
Děti, které vhodily lístek do kotle, odměníme drobnou odměnou na naší nejbližší akci.
Na stanovištích budou i doplňkové úkoly, které si děti mohou zkusit vyřešit. Jejich řešení najdete na zadní straně úkolu.

POMŮCKY: papír a tužka

UPOZORNĚNÍ: Prosíme vás, abyste úkoly a dekorace nestrhávali a neničili, aby i ostatní, co půjdou stezku po vás mohli úkoly splnit.
Dále prosíme o dodržování hygienických opatření, v případě setkání více účastníků na jednom místě o dodržování
rozestupů.


Mapa

čarodějnické stezky

  1. START U MŠ
  2. ČOV
  3. PARK U DVORA
  4. HASIČÁRNA
  5. U PRÁDELNY
  6. KONÍRNA
  7. HŘIŠTĚ U HŘBITOVA
  8. U MALÉ BEČVY
  9. PARK U ŠKOLY
  10. CÍL ALTÁN ZA KD
Chci sdílet...