logo smajlík

Informace 2020/2021

Vážení příznivci, 

chtěli bychom vás touto cestou informovat, že Sdružení přátel při ZŠ a MŠ Troubky přispívá i letos vysokou finanční částkou žákům naší školy a školky na tyto akce:

Doprava na vodácký kurz, doprava na školu v přírodě MŠ i ZŠ, doprava na plavecký výcvik MŠ, portfolia pro 1. tř., vstupné do divadla, výlety MŠ, výlety 1.-9. tř. a „S“ třídy.

Hradíme také veškerou dopravu žáků při reprezentaci školy na různých akcích a soutěžích, dopravu a vstupné na akcích spojených se školní výukou.

Dodáváme věcné dary do školní družiny a mateřské školy.

Dále organizujeme: lampionový průvod, mikulášskou nadílku, školní ples, dětské šibřinky, rej čarodějnic, dětský den. Aktuální termíny akcí naleznete zde.

Podařilo se nám, díky vašemu příspěvku, ale také za podpory obecního úřadu a spousty jiných sponzorů, ale hlavně díky hojné účasti na našich akcích, přispět škole a školce finanční částkou ve výši 116 580,- Kč. Kvůli současné situaci s šířením nového typu koronaviru, se některé školní akce nemohly konat, proto byla z námi poskytnutého příspěvku využita částka ve výši 45 624,- Kč.

V případě, že jste ochotni nám při organizaci našich akcí pomoci, spojte se s námi emailem: spstroubky@seznam.cz. Velmi rádi vás mezi sebou přivítáme. 

Členové SPŠ

Chci sdílet...